harvest INTERNATIONAL® folia kiszonkarska

harvest INTERNATIONAL® folia kiszonkarska - zapewniona jakość premium.


harvest INTERNATIONAL® barrierefolie – folia barierowa

 • większa szczelność tlenowa!
 • wysokiej jakości folia barierowa, 75 µ grubości, czarno-biała
 • elastyczność: wzdłuż 750 %, w poprzek 800 % (ASTM D882)
 • przepuszczalność tlenu: 0 - 5 cm³/m²/24 h (DIN 53380)
  Połączenie różnych warstw wysokiej jakości tworzyw sztucznych, jak również wewnętrzna warstwa bariery zapewniają ekstremalną szczelność tlenową!
 • łatwa obsługa dzięki niskiej wadze
 • przyjazna dla środowiska, całkowicie nadająca się do recyklingu
 • odporność na promieniowanie UV 12 miesięcy
(m) 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32
35 okay okay okay okay okay                        
50 okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay
150 okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay
300           okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay okay

specjalne szerokości i długości na życzenie


harvest INTERNATIONAL® unterzugfolie - folia spodnia

stabilność po otwarciu pryzmy

 • przezroczysta
 • 3-warstwowa folia PE
 • optymalnie dopasowuje się do nierówności na powierzchni kiszonki
 • ogranicza zasysanie powietrza do kiszonki po otwarciu pryzmy

Krótka, czy długa - oferujemy Państwu odpowiednią wielkość dla każdego silosu/pryzmy!
Również wtedy, gdy macie Państwo pryzmy o różnych długościach:
np. 70 m + 35 m + 45 m = 150 m

 68101214161820
50 okay okay okay okay okay okay okay  
150   okay okay okay okay okay okay  
300   okay okay okay okay okay okay okay

Inne wymiary dostępne są na życzenie klienta!


Optymalna ochrona

W celu optymalnej ochrony kiszonki zalecamy dodatkowo przykrycie pryzmy siatką ochronną harvest INTERNATIONAL® siloschutzgitter oraz zastosowanie worków do obciążania silosu harvest INTERNATIONAL® silosack.